Contact Us

Marmara Üniversitesi Teknopark

TGB-1 Bölgesi

Teknopark Binası, Göztepe Yerleşkesi

Eğitim mah. Fahrettin Kerim Gökay cad.

No:151 İşlik:2/6 34722 Kadıköy/İstanbul

Turkey